Onderzoek

Wij zijn van mening dat niets verandert zonder het goed te onderzoeken en dan gemotiveerd te kunnen beargumenteren waarom verandering gewenst is en wat daarmee kan worden gerealiseerd. Dat is belangrijk omdat bij een zo beladen onderwerp als oudervervreemding emotie doorgaans de boventoon gaat voeren. Daarmee komt onmacht dan aan de basis te liggen van suggesties en adviezen waarmee deze weliswaar bevlogen zijn maar doorgaans niet haalbaar en realistisch. Als eerste stap heeft Family United bijgedragen aan het verkennende onderzoek naar factoren die bijdragen aan oudervervreemding dat op de internationale dag van de Oudervervreemding is gepubliceerd door Vantage – De Onflictfabriek. Aan de hand van dit onderzoek zijn in het rapport vijftien aanbevelingen geformuleerd. Gehele rapport kan je downloaden via de website van Vantage.